Dysponujemy pomieszczeniami dawnej pralni w jednym z posanatoryjnych budynków w Sokołowsku, o łącznej powierzchni 164 m2. Stara nieużywana od lat przestrzeń zmieniła swoją funkcję i ma szansę stać się tętniącym życiem warsztatem, wypełnionym ludźmi o różnorodnych umiejętnościach współpracującymi na rzecz wspólnego dobra.

 

 

 

Sprawdź szczegółowy opis przestrzeni warsztatowych i znajdującego się w nich sprzętu.