STOWARZYSZENIE
KULTURALNO-EKOLOGICZNE
FILTRATOR

Organizacja powstała w 2012 roku we Wrocławiu. Od początków działalności Filtrator skupiał się na promowaniu zrównoważonego rozwoju jako części codziennego życia, propagowaniu zaangażowania w wolontariat i animowaniu społeczności lokalnych. Działalność stowarzyszenia to głównie organizacja warsztatów, spotkań i wymian oraz wspieranie lokalnych i oddolnych inicjatyw i wydarzeń.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Lokalność

Wzmacnianie więzi społecznych, działania międzypokoleniowe i troska o lokalne dziedzictwo.

Edukacja

Nieformalne metody edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka przez działanie i dzielenie się wiedzą.

Wolontariat

Propagowanie budowania doświadczenia i zdobywania wiedzy poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Zrób to sam

Promowanie idei DIY jako ważnego elementu zrównoważonego stylu  każdego człowieka.

PRACOWNIA
W SOKOŁOWSKU

W 2015 roku przy wsparciu Fundacji Orange i rady sołeckiej Stowarzyszenie Filtrator otwiera w Sokołowsku Pracownię Multimedialną, rozpoczynając tym samym nowy etap swojej działalności. Od tej pory działania organizacji skupiają się na lokalnej społeczności Sokołowska i regionu wałbrzyskiego. Pracownia to miejsce spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wyposażona w szybki Internet i niezbędny sprzęt komputerowy jest otwartą przestrzenią dla wszystkich mieszkańców gminy, nastawioną na wykorzystywanie potencjału mieszkańców i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Prowadzi regularne spotkania, by wspólnie poznawać historię okolicy, dbać o lokalne dziedzictwo, uczyć się języków obcych, obsługi programów komputerowych, rękodzieła i wielu innych umiejętności.

# LOKALNOŚĆ

We współpracy z innymi lokalnymi organizacjami zorganizowaliśmy szereg działań, podczas których próbowaliśmy zachęcać sąsiadów do wzmacniania więzi i budowania silniejszych społeczności. Nasze działania koncentrowały się głównie na organizacji lokalnych pikników, promocji miejskiego ogrodnictwa, skupienia na historiach i produktach lokalnych i zachowywaniu tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Zrealizowane projekty:

Wymiana młodzieżowa Local Culture – Always Natural (2012); cykl działań podwórkowych na wrocławskich osiedlach Nadodrze i Ołbin (2013-2015); projekt „Sokołowsko, pamiętam, że…” (2016); Wirtualne Muzeum Sokołowska; redakcja i skład lokalnej gazety “Sokowieści”; “Stwórzmy nasze miejsce spotkań – festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Mieroszów” 2016

# WOLONTARIAT

Promocja wolontariatu towarzyszy nam od początku istnienia. Nasze działania rozpoczęliśmy od projektu “Wrocław od podszewki”. 
Podczas wizyt we wrocławskich instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, poznawaliśmy kulisy ich pracy i docieraliśmy tam, gdzie dostępu strzegą tabliczki “tylko dla personelu”, pozyskując informacje o możliwościach zaangażowania się w działalność organizacji lub odbycia wolontariatu. Od 2016 roku jesteśmy organizacją koordynującą, goszcząca i wysyłającą dla wolontariuszy EVS w ramach programu Erasmus Plus. Dzięki współpracy z młodymi, pełnymi pasji ludźmi z Francji, Belgii, Czech i Ukrainy zrealizowaliśmy warsztaty edukacyjne i międzykulturowe w Sokołowsku. Naszym Polskim wolontariuszom umożliwiamy zdobycie doświadczenia na polu międzynarodowym m.in. w Niemczech i we Francji.

Zrealizowane projekty:

Wrocław od podszewki (2013-2014); Wymiana młodzieżowa “Green Print” (Francja 2018) “Be curious of the world in Sokołowsko” EVS (2016-2017), “International Kichen- stories” – Wymiana młodzieżowa (Niemcy 2016), “Local animation by intercultural learning” EVS (2017-2018) Learning by doing in Sokołowsko” EVS (2018-2019)

# EDUKACJA

Edukacja ekologiczna jest głównym filarem działalności stowarzyszenia. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej. Realizujemy ją, poprzez warsztaty w szkołach i przedszkolach, prelekcje i projekty informacyjne. Od 2016 roku zajmujemy się również edukacją cyfrową. Ułatwiamy dostęp do nowych technologii – specjalistycznego oprogramowania i sprzętu (np. druk 3D). Wspieramy kreatywność i rozwój pasji, odkrywania i tworzenia oraz zainteresowanie wiedzą techniczną. Realizowaliśmy projekty, które wspierały młode kobiety w rozwoju zawodowym w branży technologicznej i IT.

Zrealizowane projekty:

Cykl prelekcji przed filmami o tematyce ekologicznej we wrocławskich Multikinach; cykl warsztatów edukacji ekologicznej we wrocławskich przedszkolach i szkołach; warsztaty świadomej konsumpcji w ramach wymiany młodzieżowej “Taste the Diversity”; organizacja warsztatów w ramach “Dnia bez kupowania”; ART BUS ESK 2016; Kobiety dla Kobiet (2018); Młode cyfrowe (2018)

# ZRÓB TO SAM

“Zrób to sam” jest terminem opisującym tworzenie, przeróbki lub naprawę czegokolwiek bez pomocy specjalistów. Idea ta towarzyszyła nam w działaniach promujących życie w zgodzie z przyrodą i świadomość ekologiczną. Podczas naszych działań szukamy pomysłów jak przerobić lub naprawić, żeby nie kupować i nie wrzucać. Rozpoczęliśmy od prostych krawieckich przeróbek, wybudowania szklarni czy budowania mebli z palet na osiedlach. Pasja do tworzenia rozwijała się w naszym zespole dość szybko. W 2016 rok przyjechał do nas “Fab Lab w drodze”. Żółta ciężarówka wypełniona nowoczesnym sprzętem, takim jak drukarki 3D czy ploter laserowy oraz ludzie pełni pasji, których wtedy poznaliśmy rozbudziły w nas marzenia o stworzeniu niezależnego miejsca do wspólnego tworzenia. W ten sposób od 2016 roku rozpoczęła się nasz przygoda z Projektem “Pralnia”, który z czasem przerodził się w Spółdzielnię Socjalną Pralnia Makerspace.

Zrealizowane projekty:

DIY Project – działanie lokalne w ramach programu “Młodzież w działaniu” (2015); „Raz, dwa, DIY: rozwój zrównoważony i świadoma konsumpcja kreatywnie” (Niemcy 2016); Zawód przyszłości – Pracownia Nowych technologii (2017); Rzemieślnicy w Pralni – warsztaty tapicerowania i mydlarskie (2018)

Pralnia Makerspace Sokołowsko

Spółdzielnia Socjalna

ul. Parkowa 2

58-350 Sokołowsko

kontakt@pralniasokolowsko.pl

tel. 505 616 676

NIP: 8863003681

KRS: 0000720890

REGON: 369576949